Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gops.irzadze.pl

Adres artykułu: www.bip.gops.irzadze.pl/artykuly/15

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Irządzach