Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gops.irzadze.pl

Adres artykułu: www.bip.gops.irzadze.pl/artykuly/1

Tłumacz dla osób niesłyszących

Realizując zapisy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Irządzach informuje, że na potrzeby osób niesłyszących lub słabo słyszących udostępnia możliwość skorzystania z pośrednictwa tłumacza języka migowego w siedzibie Ośrodka.

Skorzystanie z usługi tłumacza języka migowego jest bezpłatne i wymaga powiadomienia o tym fakcie GOPS 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Ośrodku, z wyjątkiem sytuacji nagłych.

W celu powiadomienia GOPS w Irządzach o chęci skorzystania z usługi tłumacza należy złożyć wniosek zawierający informację o wybranej metodzie komunikowania się: PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) i SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych). Wniosek można wysłać:

1. korzystając z poczty elektronicznej na adres: gops@irzadze.pl,
2. faksem, na nr (034) 35 43 192,
3. listownie na adres:

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Irządzach
  Irządze 127A
  42-446 Irządze
 
Jednocześnie przypominamy, że z GOPS w Irządzach można komunikować się następującymi metodami:

1. Załatwić sprawę przy pomocy osoby przybranej,
2. pocztą elektroniczną, adres: gops@irzadze.pl,
2. faksem, tel.: (034) 35 43 192,
3. wiadomością tekstową SMS, tel.: ,
4. skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, tel.: (034) 35 43 192.

Film o dostępie tłumacza języka migowego w budynku Ośrodka zostanie wkrótce dodany na stronę WWW.